سخنرانی

سخنرانی

یکی از نطقهای شهید حیدری در مجلس:

چهل و نهمین جلسه علنی مجلس 25-6-1359

بسم الله الرحمن الرحیم، «رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی». انقلاب شکوهمند ملت مبارز و بپا خاسته ایران تحت رهبری قاطعانه امام امت توانسته است انقلابی را به دنیا عرضه کند که به جز در نهضت های انبیاء نمونه و نظیر ندارد . ملتی با دست خالی و بدون داشتن اسلحه ، به جز سلاح ایمان و بدون وابستگی به هیچ ابرقدرتی توانست رژیمی را که مورد حمایت امپریالیسم خونخوارآمریکا، این شیطان بزرگ بود و هم چنین مورد حمایت سایر ابرقدرتها و سایر شیطانهای کوچک و کشورهای اقمار بود، توانست به این پیروزی درخشان نائل شود. البته هر انقلاب و هر نهضتی سه مرحله دارد:مرحله تخریب .مرحله تنظیم برنامه.مرحله سازندگی.

همانطور که اگر یک ساختمان را انسان بخواهد بسازد و ساختمان مخروبه ای باشد ابتدا باید آن ساختمان مخروبه را خراب کرد و سپس نقشه کشید و طرح داد و سوم پیاده کرد. تاکنون ما در دو مرحله اول بوده ایم، یعنی تخریب بوده است و با تصویب قانون اساسی ما نقشه را طرح کرده ایم. ما ادعا نداریم که به پیروزی نهایی رسیده ایم. اما معتقد هستیم که پیروزی های چشمگیری را هم بدست آورده ایم. بنابراین نمی شود گفت که وضع ما بدتر از گذشته شده است و نباید گفت که مستکبرین مستکبرتر و مستضعفین مستضعفتر شده اند که از این جملات فقط دشمنان می توانند استفاده کنند. البته باید به وضع مستضعفین رسید. همانطوری که امام امت بارها فرموده اند باید رسیدگی به وضع مستضعفین در درجه اول اهمیت قرار گیرد و در رابطه با اصل چهل و هفتم و اصل چهل و نهم قانون اساسی باید در مورد اموال نامشروعی که از جیب این ملت به جیب مستکبرین سرازیر شده است. باید در این زمینه اقدام سریع بعمل آید. اصل چهل و هفتم قانون اساسی می گوید: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. مفهومش این است که اگر از راه نامشروع باشد محترم نیست. در اصل چهل و نهم دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. من پیشنهاد می کنم که کمیسیونی در این زمینه تشکیل شود و اموالی که از راههای نامشروع مورد سوء استفاده قرار گرفته رسیدگی شود و هم چنین به خاطر حقوقی که امروز از جیب دولت و از بیت المال مسلمین به بازنشستگانی که در خارج زندگی می کنند پرداخت می شود. هیأتی برای رسیدگی به وضع آنها تشکیل شود عده ای از آنها هستند که همکاری با رژیم سابق داشته اند. این افراد از استانداران گذشته، از وزرای سابق، از وکلای سابق هستند و امروز دارند از بودجه این مملکت استفاده می کنند. اگر در گذشته سوء استفاده هایی شده است و باید آنها را بگیریم به طریق اولی. امروز باید جلو هر گونه تجاوز و تعدی به حقوق این ملت را بگیریم. هیأتی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود. که ببینیم در خارج چه کسانی هستند؟ چه مقدار حقوق می گیرند؟ و وضع آنها چطور است؟ بنابراین رسیدگی به وضع مستضعفین باید در درجه اول اهمیت قرار گیرد. و این بهانه را ما از دست دشمنان بگیریم. این همه پیشرفت در مملکت شده است. این همه به وضع مستضعفین رسیدگی شده است. ما نمی گوئیم به طور کامل، اما بسیار رسیدگی شده است. این همه مسکن برای مستضعفین ساخته شده است. این همه جهاد سازندگی در روستاها فعالیت کرده است. از آنها صحبتی نیست. اما اگر چنانچه نقطه ضعفی باشد این را برای تضعیف این دولت، بزرگ می کنند و بصورت چماقی در می آورند. آیا مجلس ما مجلس مستکبرین است؟ آیا وزرای ما مستکبرند؟ وزرائی که 7هزار تومان در ماه حقوق می گیرند. نمایندگان مجلسی که منزل ندارند و جاهائی به آنها پیشنهاد شد رفتند دیدند گفتند ما در اینجا سکونت نمی کنیم چون وضع آن نسبتاً خوب و عالی است. ما حاضر نیستیم در اینجا سکونت کنیم و قبول نکردند. بنابراین ما باید روحیه بدهیم، ما باید مردم ایران را مأیوس نکنیم. و بدانیم آنچه را که اینجا صحبت می کنیم فقط در یک مجلس و در سطح ایران نیست. این صحبتها در جهان منعکس می شود. امروز کشور ایران و رهبر انقلاب ما امید مستضعفان جهان است. و آنها چشم به ما دوخته اند. ببینند وضع ما چطور است. و ما به کجا می رسیم وقتی که بشنوند در ایران مستکبرین از زمان طاغوت مستکبرتر شده اند و مستضعفین، مستضعف تر شده اند آن وقت برداشتشان نسبت به انقلاب ما چگونه خواهد بود؟ مسأله دیگر که می خواستم مطرح کنم در مورد حوزه انتخابیه خودم نهاوند است. لازم می دانم در اینجا یادی از شهدای گروه ابوذر بکنم که به حق جوانانی بودند که در خفقان ترین دوران تاریخ ایران بپا خاستند و بدون وابستگی به هیچ گروهی تا مرز شهادت پیش فتند و شش شهید و عده ای زندانی به جا نهادند و اینها به هیچ وجه وابستگی به هیچ سازمانی نداشتند. گر چه اخیراً رفته اند سنگ قبر اینها را عوض کرده اند یعنی سنگ قبر اینها به نام گروه ابوذر رفته اند آنجا و سنگ را عوض کرده اند و یک سنگی با آرم خودشان آنجا نصب کرده اند. و البته از اینها تعجب نیست که سنگ را دزدیده اند. برای کسانی که اسم اسلام را دزدیده باشند، کسانی که قرآن و نهج البلاغه را دزدیده باشند، دزدیدن سنگ برای اینها مطرح نیست. اینها می خواهند از هر راهی به هدف خودشان برسند. اما سؤالی که هست این است که مقامات بهشت زهرا چرا باید اجازه بدهند که اینها چنین کاری را بکنند؟ در رابطه با مسائل حوزه انتخابیه البته باید توجه داشته باشیم که خواسته هایی که ما داریم با توجه به بودجه مملکت و اولویتها باشد و از آن گذشته همیشه هم از نقاط ضعف منطقه خود صحبت نکنیم. از پیشرفتها از عمران و آبادی که شده است، از مدارسی که ساخته شده است و از کارهایی که انجام گرفته است، از آنها هم صحبت بشود.

من پیشنهاد می کنم که نمایندگان محترم که از نقاط ضعف و از کمبودهای آنجا صحبت می کنند از پیشرفت هائی هم که شده است صحبت کنند و اتفاقاً نظر امام هم در یکی از مصاحبه هایشان این بود که بگوئید که برای مملکت چه کارهائی شده است و از آنها هم صحبت بشود. به هر حال دو موضوع در منطقه ما هست که نفعش فقط برای آن منطقه نیست بلکه در سطح مملکت اثر دارد. یکی جاده بروجرد است به کرمانشاه، از دو راه بروجرد به دو راه کرمانشاه، که در حدود 90 کیلو متر است و مقداری از آن هم درست شده اما مقداری از آن همانطور مانده است و به واسطه این که شرکتهایی که دست اندرکار بوده اند فقط واسطه بوده اند کنترات گرفته اند و به دیگران داده اند و سوء استفاده هایی از این میان برده اند و همینطور این مسأله مانده است. این جاده یک جاده سوق الجیشی است. یعنی ما جنوب را اگر چنانچه بخواهیم به غرب متصل کنیم و بخواهیم برای غرب کشور از لشکر جنوب استفاده کنیم تنها راه ارتباط همین راه است والا باید از اسدآباد عبور بکند آن هم گردنه اش گردنه سختی است و در زمستان بسته می شود. و امیدواریم که هر چه زودتر به وضع این جاده رسیدگی بشود. مسأله دیگر سدی است که اگر در نهاوند احداث بشود نه تنها تمام زمینهای نهاوند مشروب خواهد شد بلکه به قسمتی از زمینهای شهری مجاور هم می رسد بنابراین اگر چنانچه این سد در آنجا زده بشود از نظر کشاورزی وضع آنجا بسیار خوب خواهد شد و برای سطح مملکت مفید خواهد بود.

«والسلام علیکم و رحمه الله

یکی دیگر از نطقهای ایشان:

یکصدو شصت و چهارمین جلسه علنی مجلس 25-3-1360

بسم الله الرحمن الرحیم، «ربنا لاتکلنا الی انفسنا طرفه عین ابدا قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، لئن لم ینته المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لایجاور ونک فیها الا قلیلاً ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلاً سنه الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبدیلاً.

من یک تسلیت دارم و یک تبریک اما تسلیت به پیشگاه امام زمان و رهبر کبیر انقلاب و ملت شهید پرور و مصیبت کشیده ایران در رابطه با فاجعه دلخراش زلزله گلبافت کرمان به خصوص به بازماندگان این فاجعه، و از پروردگار مسألت دارم که به بازماندگان آنها صبر جمیل عنایت کند و به ملت قهرمان ایران توفیق همکاری با دولت مردمی و متدین عنایت کند که هرچه زودتر در رفع مشکلات این بازماندگان بکوشند.

و یک تبریک دارم به ملت ایران و به خصوص به ارتش رزمنده مان که فرماندهی کل قوا بلا واسطه تحت فرماندهی رهبر کبیر انقلاب و مقام ولایت فقیه قرار گرفت و مطمئنم از این پس ارتش دلاور ما بیش از پیش ایران را گورستانی برای مزدوران امپریالیسم غرب خواهند کرد و حماسه های بهتری خواهند آفرید.

دیروز نامه آقای بنی صدر به وسیله یکی از نمایندگانشان در مجلس! که گویا وظیفه ایشان نمایندگی از آقای بنی صدر بود! که بیایند این نامه را بخوانند و قبلاً هم اظهار کنند که سانسور هست و مظلوم نمائی و بعد هم بیرون بروند و به وظیفه نمایندگی ملت عمل نکنند قرائت شد.

نامه آقای رئیس جمهور مشتمل بر چهار قسمت مهم بود مظلوم نمائی به منظور تحریک مردم - تهمت و افتراء - دعوت به شورش و قیام - تهدید، که اگر رئیس جمهور کنار برود آشوب می شود و یادآور همان گفته هائی که شاه در آخرین لحظات سلطنتش می گفت « اگر من بروم کشور تجزیه می شود.»

قسمت اول که مظلوم نمائی بود که می گوید «من خیانت نکردم خائن نبودم هیچ گناهی نکردم، با من اینطور کردند و حتی می خواهند جان مرا بگیرند».

از ایشان سؤال می شود که با شما چه کرده اند؟ فرماندهی کل قوا را امام طبق اختیاری که داشتند به شما تفویض کرده بودند و این را طبق اختیاری که داشتند از شما پس گرفته اند (شجونی ـ جانش بود دیگر) از شما می خواهند به قانون اساسی عمل کنید. به این قانون اسای که سوگند یاد کرده اید که پاسدار این قانون باشید. از شما می خواهند به این قانون عمل کنید. قانون اساسی شما را موظف کرده است به مصوبات مجلس تمکین کنید و امضاء کنید. شما در مقابل قانون اساسی ایستادید. از شما می خواهند که به این قانون عمل کنید که بعد باز به این مطلب بر می گردیم.

و اما مسأله گناه و خیانت که می گویند «نکرده ام» قرآن مجید در این آیه می فرماید، اگر منافقین و آنهایی که مرض قلبی دارند و قلبشان آلوده به گناه است و «مرجفون» یعنی آنهائی که با نشر اکاذیب و با اشاعه مطالب باطل ایجاد یأس و نگرانی و اضطراب در مردم می کنند، اگر اینها دست بر ندارند ما پیامبر را علیه اینها بر می انگیزیم و جزای اینها قتل است. حالا ما از ایشان می پرسیم که کارنامه دوران ریاست جمهوری ما آیا مشتمل بر این مطالب نبوده؟ که تمام در جهت ایجاد یأس در مردم و اضطراب و نگرانی در مردم و بالاخره نقشه ای از پیش تهیه شده که بعداً مسأله رفراندم مطرح شود. آیا اعتراض یه گروگان گیری قبل از حل آن که «ما گروگان آمریکا شده ایم»، این ایجاد اضطراب در مردم نمی کند؟ و هنگامی که اینها در دست ما گروگان بودند اعتراض به نگهداری آنها که آیا مبارزه با آمریکا در نگهداشتن گروگانها خلاصه می شود؟ و پس از حل مسأله گروگان گیری باز اعتراض به اینکه چرا گروگان ها را ما تحویل دادیم؟ آیا شایعه شکنجه و نشر این شایعه موجب نگرانی نیست؟ آیا اعتراض به تعطیل دانشگاه که می گوید بر اساس یک پندار غلط، دانشگاهها تعطیل شد موجب نگرانی در مردم نمی شود؟ که امام می فرمایند «دانشگاه را اطاق جنگ کرده اند» آیا اعتراض به فرار مغزها موجب نگرانی نیست؟ آیا تضعیف نهادهای انقلابی از مقام رهبری گرفته تا جهاد و سپاه و کمیته و مجلس و قوه قضائیه و شورای نگهبان و حتی خود نهاد ریاست جمهوری این موجب اضطراب و یأس در مردم نمی شود؟

در مورد رهبری، ایشان می گوید از رهبری سنتی که پادار بنیادهای فرهنگی است کاری ساخته نیست. چرا که طی دو قرن عرصه های اندیشه و عمل را از او گرفته اند و هنوز نیز می گیرند و این رهبر‌ گاه مقاومتکی کارپذیرانه می کند و تسلیم می شود. نظر ایشان در مورد رهبری مذهبی ا ست. ایشان می گویند«این جمهوری، جمهوری ای نیست که من فخر کنم رئیس آن باشم» ایشان می گویند «مصیبت بزرگتر از جنگ وجود دولت حاضر است»

مسأله سومی که در این نامه بود، دعوت به قیام و ایستادگی و شورش بود. اما بخصوص ایشان نسبت به افرادی که به امر امام در صحنه هستند، نسبت کار رذیلانه می دهند ایشان باید بدانند که تا رهبری امام هست و تا ملت پشتیبان امام هست نقشه های آنها نقش بر آب خواهد شد . امروز امام ملت را مأمور کرده اند و موظف کرده اند به اینکه می فرمایند مکلفند شرعاً و موظفند که در مقابل این مفسده ها ایستادگی کنند، اگر چنانچه ایشان تسلیم در مقابل قانون بشود و دست از این تحریکات بردارد و دست از حمایت گروهکهای منحرف و جریانات انحرافی بردارد و بیاید رسماً در مقابل ملت متعهد بشود که دست از این مفسده ها بردارد!. اما این را بدانید که ایشان هیچگاه حاضر نیست در مقابل قانون تسلیم شود و جمله ای را دارد که یکی از رادیوهای خارجی که از ایشان همیشه، این رادیوهای بیگانه حمایت می کند می گوید«آقای بنی صدر اجازه ندارد که سکوت کند».

«والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»

shahidheidari.com

مطالب، مقالات، خاطرات و عکس در خصوص شهید حیدری را به ایمیل زیر ارسال نمائید:.

address ایران، تهران

tel 09217311894

email info@shahidheidari.com

آخرین اخبار

آمار بازدید سایت

  • بازدید امروز : 401
  • کل بازدید : 81457
  • بازدیدکنندگان آنلاین : 2