به وب سایت شهید آیت الله حیدری خوش آمدید
کتاب
نظرسنجی
نظر شما در خصوص سایت شهید حیدری:

خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 831
 بازدید امروز : 498
 کل بازدید : 408550
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.8674
سخنرانی

یکی از نطقهای شهید حیدری در مجلس:

چهل و نهمين جلسه علني مجلس 25-6-1359

بسم الله الرحمن الرحيم، «رب اشرح لي صدري و يسرلي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي». انقلاب شكوهمند ملت مبارز و بپا خاسته ايران تحت رهبري قاطعانه امام امت توانسته است انقلابي را به دنيا عرضه كند كه به جز در نهضت هاي انبياء نمونه و نظير ندارد . ملتي با دست خالي و بدون داشتن اسلحه ، به جز سلاح ايمان و بدون وابستگي به هيچ ابرقدرتي توانست رژيمي را كه مورد حمايت امپرياليسم خونخوارآمريكا، اين شيطان بزرگ بود و هم چنين مورد حمايت ساير ابرقدرتها و ساير شيطانهاي كوچك و كشورهاي اقمار بود، توانست به اين پيروزي درخشان نائل شود. البته هر انقلاب و هر نهضتي سه مرحله دارد:مرحله تخريب .مرحله تنظيم برنامه.مرحله سازندگي.

همانطور كه اگر يك ساختمان را انسان بخواهد بسازد و ساختمان مخروبه اي باشد ابتدا بايد آن ساختمان مخروبه را خراب كرد و سپس نقشه كشيد و طرح داد و سوم پياده كرد. تاكنون ما در دو مرحله اول بوده ايم، يعني تخريب بوده است و با تصويب قانون اساسي ما نقشه را طرح كرده ايم. ما ادعا نداريم كه به پيروزي نهايي رسيده ايم. اما معتقد هستيم كه پيروزي هاي چشمگيري را هم بدست آورده ايم. بنابراين نمي شود گفت كه وضع ما بدتر از گذشته شده است و نبايد گفت كه مستكبرين مستكبرتر و مستضعفين مستضعفتر شده اند كه از اين جملات فقط دشمنان مي توانند استفاده كنند. البته بايد به وضع مستضعفين رسيد. همانطوري كه امام امت بارها فرموده اند بايد رسيدگي به وضع مستضعفين در درجه اول اهميت قرار گيرد و در رابطه با اصل چهل و هفتم و اصل چهل و نهم قانون اساسي بايد در مورد اموال نامشروعي كه از جيب اين ملت به جيب مستكبرين سرازير شده است. بايد در اين زمينه اقدام سريع بعمل آيد. اصل چهل و هفتم قانون اساسي مي گويد: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. مفهومش اين است كه اگر از راه نامشروع باشد محترم نيست. در اصل چهل و نهم دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند. و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. من پيشنهاد مي كنم كه كميسيوني در اين زمينه تشكيل شود و اموالي كه از راههاي نامشروع مورد سوء استفاده قرار گرفته رسيدگي شود و هم چنين به خاطر حقوقي كه امروز از جيب دولت و از بيت المال مسلمين به بازنشستگاني كه در خارج زندگي مي كنند پرداخت مي شود. هيأتي براي رسيدگي به وضع آنها تشكيل شود عده اي از آنها هستند كه همكاري با رژيم سابق داشته اند. اين افراد از استانداران گذشته، از وزراي سابق، از وكلاي سابق هستند و امروز دارند از بودجه اين مملكت استفاده مي كنند. اگر در گذشته سوء استفاده هايي شده است و بايد آنها را بگيريم به طريق اولي. امروز بايد جلو هر گونه تجاوز و تعدي به حقوق اين ملت را بگيريم. هيأتي براي رسيدگي به اين موضوع تشكيل شود. كه ببينيم در خارج چه كساني هستند؟ چه مقدار حقوق مي گيرند؟ و وضع آنها چطور است؟ بنابراين رسيدگي به وضع مستضعفين بايد در درجه اول اهميت قرار گيرد. و اين بهانه را ما از دست دشمنان بگيريم. اين همه پيشرفت در مملكت شده است. اين همه به وضع مستضعفين رسيدگي شده است. ما نمي گوئيم به طور كامل، اما بسيار رسيدگي شده است. اين همه مسكن براي مستضعفين ساخته شده است. اين همه جهاد سازندگي در روستاها فعاليت كرده است. از آنها صحبتي نيست. اما اگر چنانچه نقطه ضعفي باشد اين را براي تضعيف اين دولت، بزرگ مي كنند و بصورت چماقي در مي آورند. آيا مجلس ما مجلس مستكبرين است؟ آيا وزراي ما مستكبرند؟ وزرائي كه 7هزار تومان در ماه حقوق مي گيرند. نمايندگان مجلسي كه منزل ندارند و جاهائي به آنها پيشنهاد شد رفتند ديدند گفتند ما در اينجا سكونت نمي كنيم چون وضع آن نسبتاً خوب و عالي است. ما حاضر نيستيم در اينجا سكونت كنيم و قبول نكردند. بنابراين ما بايد روحيه بدهيم، ما بايد مردم ايران را مأيوس نكنيم. و بدانيم آنچه را كه اينجا صحبت مي كنيم فقط در يك مجلس و در سطح ايران نيست. اين صحبتها در جهان منعكس مي شود. امروز كشور ايران و رهبر انقلاب ما اميد مستضعفان جهان است. و آنها چشم به ما دوخته اند. ببينند وضع ما چطور است. و ما به كجا مي رسيم وقتي كه بشنوند در ايران مستكبرين از زمان طاغوت مستكبرتر شده اند و مستضعفين، مستضعف تر شده اند آن وقت برداشتشان نسبت به انقلاب ما چگونه خواهد بود؟ مسأله ديگر كه مي خواستم مطرح كنم در مورد حوزه انتخابيه خودم نهاوند است. لازم مي دانم در اينجا يادي از شهداي گروه ابوذر بكنم كه به حق جواناني بودند كه در خفقان ترين دوران تاريخ ايران بپا خاستند و بدون وابستگي به هيچ گروهي تا مرز شهادت پيش فتند و شش شهيد و عده اي زنداني به جا نهادند و اينها به هيچ وجه وابستگي به هيچ سازماني نداشتند. گر چه اخيراً رفته اند سنگ قبر اينها را عوض كرده اند يعني سنگ قبر اينها به نام گروه ابوذر رفته اند آنجا و سنگ را عوض كرده اند و يك سنگي با آرم خودشان آنجا نصب كرده اند. و البته از اينها تعجب نيست كه سنگ را دزديده اند. براي كساني كه اسم اسلام را دزديده باشند، كساني كه قرآن و نهج البلاغه را دزديده باشند، دزديدن سنگ براي اينها مطرح نيست. اينها مي خواهند از هر راهي به هدف خودشان برسند. اما سؤالي كه هست اين است كه مقامات بهشت زهرا چرا بايد اجازه بدهند كه اينها چنين كاري را بكنند؟ در رابطه با مسائل حوزه انتخابيه البته بايد توجه داشته باشيم كه خواسته هايي كه ما داريم با توجه به بودجه مملكت و اولويتها باشد و از آن گذشته هميشه هم از نقاط ضعف منطقه خود صحبت نكنيم. از پيشرفتها از عمران و آبادي كه شده است، از مدارسي كه ساخته شده است و از كارهايي كه انجام گرفته است، از آنها هم صحبت بشود.

من پيشنهاد مي كنم كه نمايندگان محترم كه از نقاط ضعف و از كمبودهاي آنجا صحبت مي كنند از پيشرفت هائي هم كه شده است صحبت كنند و اتفاقاً نظر امام هم در يكي از مصاحبه هايشان اين بود كه بگوئيد كه براي مملكت چه كارهائي شده است و از آنها هم صحبت بشود. به هر حال دو موضوع در منطقه ما هست كه نفعش فقط براي آن منطقه نيست بلكه در سطح مملكت اثر دارد. يكي جاده بروجرد است به كرمانشاه، از دو راه بروجرد به دو راه كرمانشاه، كه در حدود 90 كيلو متر است و مقداري از آن هم درست شده اما مقداري از آن همانطور مانده است و به واسطه اين كه شركتهايي كه دست اندركار بوده اند فقط واسطه بوده اند كنترات گرفته اند و به ديگران داده اند و سوء استفاده هايي از اين ميان برده اند و همينطور اين مسأله مانده است. اين جاده يك جاده سوق الجيشي است. يعني ما جنوب را اگر چنانچه بخواهيم به غرب متصل كنيم و بخواهيم براي غرب كشور از لشكر جنوب استفاده كنيم تنها راه ارتباط همين راه است والا بايد از اسدآباد عبور بكند آن هم گردنه اش گردنه سختي است و در زمستان بسته مي شود. و اميدواريم كه هر چه زودتر به وضع اين جاده رسيدگي بشود. مسأله ديگر سدي است كه اگر در نهاوند احداث بشود نه تنها تمام زمينهاي نهاوند مشروب خواهد شد بلكه به قسمتي از زمينهاي شهري مجاور هم مي رسد بنابراين اگر چنانچه اين سد در آنجا زده بشود از نظر كشاورزي وضع آنجا بسيار خوب خواهد شد و براي سطح مملكت مفيد خواهد بود.

«والسلام عليكم و رحمه الله

یکی دیگر از نطقهای ایشان:

يكصدو شصت و چهارمين جلسه علني مجلس 25-3-1360

بسم الله الرحمن الرحيم، «ربنا لاتكلنا الي انفسنا طرفه عين ابدا قال الله الحكيم في كتابه الكريم، لئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض و المرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لايجاور ونك فيها الا قليلاً ملعونين اينما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتيلاً سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلاً.

من يك تسليت دارم و يك تبريك اما تسليت به پيشگاه امام زمان و رهبر كبير انقلاب و ملت شهيد پرور و مصيبت كشيده ايران در رابطه با فاجعه دلخراش زلزله گلبافت كرمان به خصوص به بازماندگان اين فاجعه، و از پروردگار مسألت دارم كه به بازماندگان آنها صبر جميل عنايت كند و به ملت قهرمان ايران توفيق همكاري با دولت مردمي و متدين عنايت كند كه هرچه زودتر در رفع مشكلات اين بازماندگان بكوشند.

و يك تبريك دارم به ملت ايران و به خصوص به ارتش رزمنده مان كه فرماندهي كل قوا بلا واسطه تحت فرماندهي رهبر كبير انقلاب و مقام ولايت فقيه قرار گرفت و مطمئنم از اين پس ارتش دلاور ما بيش از پيش ايران را گورستاني براي مزدوران امپرياليسم غرب خواهند كرد و حماسه هاي بهتري خواهند آفريد.

ديروز نامه آقاي بني صدر به وسيله يكي از نمايندگانشان در مجلس! كه گويا وظيفه ايشان نمايندگي از آقاي بني صدر بود! كه بيايند اين نامه را بخوانند و قبلاً هم اظهار كنند كه سانسور هست و مظلوم نمائي و بعد هم بيرون بروند و به وظيفه نمايندگي ملت عمل نكنند قرائت شد.

نامه آقاي رئيس جمهور مشتمل بر چهار قسمت مهم بود مظلوم نمائي به منظور تحريك مردم - تهمت و افتراء - دعوت به شورش و قيام - تهديد، كه اگر رئيس جمهور كنار برود آشوب مي شود و يادآور همان گفته هائي كه شاه در آخرين لحظات سلطنتش مي گفت « اگر من بروم كشور تجزيه مي شود.»

قسمت اول كه مظلوم نمائي بود كه مي گويد «من خيانت نكردم خائن نبودم هيچ گناهي نكردم، با من اينطور كردند و حتي مي خواهند جان مرا بگيرند».

از ايشان سؤال مي شود كه با شما چه كرده اند؟ فرماندهي كل قوا را امام طبق اختياري كه داشتند به شما تفويض كرده بودند و اين را طبق اختياري كه داشتند از شما پس گرفته اند (شجوني ـ جانش بود ديگر) از شما مي خواهند به قانون اساسي عمل كنيد. به اين قانون اساي كه سوگند ياد كرده ايد كه پاسدار اين قانون باشيد. از شما مي خواهند به اين قانون عمل كنيد. قانون اساسي شما را موظف كرده است به مصوبات مجلس تمكين كنيد و امضاء كنيد. شما در مقابل قانون اساسي ايستاديد. از شما مي خواهند كه به اين قانون عمل كنيد كه بعد باز به اين مطلب بر مي گرديم.

و اما مسأله گناه و خيانت كه مي گويند «نكرده ام» قرآن مجيد در اين آيه مي فرمايد، اگر منافقين و آنهايي كه مرض قلبي دارند و قلبشان آلوده به گناه است و «مرجفون» يعني آنهائي كه با نشر اكاذيب و با اشاعه مطالب باطل ايجاد يأس و نگراني و اضطراب در مردم مي كنند، اگر اينها دست بر ندارند ما پيامبر را عليه اينها بر مي انگيزيم و جزاي اينها قتل است. حالا ما از ايشان مي پرسيم كه كارنامه دوران رياست جمهوري ما آيا مشتمل بر اين مطالب نبوده؟ كه تمام در جهت ايجاد يأس در مردم و اضطراب و نگراني در مردم و بالاخره نقشه اي از پيش تهيه شده كه بعداً مسأله رفراندم مطرح شود. آيا اعتراض يه گروگان گيري قبل از حل آن كه «ما گروگان آمريكا شده ايم»، اين ايجاد اضطراب در مردم نمي كند؟ و هنگامي كه اينها در دست ما گروگان بودند اعتراض به نگهداري آنها كه آيا مبارزه با آمريكا در نگهداشتن گروگانها خلاصه مي شود؟ و پس از حل مسأله گروگان گيري باز اعتراض به اينكه چرا گروگان ها را ما تحويل داديم؟ آيا شايعه شكنجه و نشر اين شايعه موجب نگراني نيست؟ آيا اعتراض به تعطيل دانشگاه كه مي گويد بر اساس يك پندار غلط، دانشگاهها تعطيل شد موجب نگراني در مردم نمي شود؟ كه امام مي فرمايند «دانشگاه را اطاق جنگ كرده اند» آيا اعتراض به فرار مغزها موجب نگراني نيست؟ آيا تضعيف نهادهاي انقلابي از مقام رهبري گرفته تا جهاد و سپاه و كميته و مجلس و قوه قضائيه و شوراي نگهبان و حتي خود نهاد رياست جمهوري اين موجب اضطراب و يأس در مردم نمي شود؟

در مورد رهبري، ايشان مي گويد از رهبري سنتي كه پادار بنيادهاي فرهنگي است كاري ساخته نيست. چرا كه طي دو قرن عرصه هاي انديشه و عمل را از او گرفته اند و هنوز نيز مي گيرند و اين رهبر‌ گاه مقاومتكي كارپذيرانه مي كند و تسليم مي شود. نظر ايشان در مورد رهبري مذهبي ا ست. ايشان مي گويند«اين جمهوري، جمهوري اي نيست كه من فخر كنم رئيس آن باشم» ايشان مي گويند «مصيبت بزرگتر از جنگ وجود دولت حاضر است»

مسأله سومي كه در اين نامه بود، دعوت به قيام و ايستادگي و شورش بود. اما بخصوص ايشان نسبت به افرادي كه به امر امام در صحنه هستند، نسبت كار رذيلانه مي دهند ايشان بايد بدانند كه تا رهبري امام هست و تا ملت پشتيبان امام هست نقشه هاي آنها نقش بر آب خواهد شد . امروز امام ملت را مأمور كرده اند و موظف كرده اند به اينكه مي فرمايند مكلفند شرعاً و موظفند كه در مقابل اين مفسده ها ايستادگي كنند، اگر چنانچه ايشان تسليم در مقابل قانون بشود و دست از اين تحريكات بردارد و دست از حمايت گروهكهاي منحرف و جريانات انحرافي بردارد و بيايد رسماً در مقابل ملت متعهد بشود كه دست از اين مفسده ها بردارد!. اما اين را بدانيد كه ايشان هيچگاه حاضر نيست در مقابل قانون تسليم شود و جمله اي را دارد كه يكي از راديوهاي خارجي كه از ايشان هميشه، اين راديوهاي بيگانه حمايت مي كند مي گويد«آقاي بني صدر اجازه ندارد كه سكوت كند».

«والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته»

گذر ایام

ساعت
اوقات شرعی
تقویم
اخبار